OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Školský internát - covid‚ pokyny...

Vstup do budovy Školského internátu je povolený len žiakom, nie doprevádzajúcim osobám.

Do Školského internátu si prineste:

  • dezinfekčný prostriedok pre vlastnú potrebu,
  • rúška, 
  • podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU, podľa pravidiel pre školy, školské zariadenia od 04.05.2022. Pri prerušení dochádzky na viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) sa tlačivo predkladá opakovane (nezabudnite, že rovnaké tlačivo potrebujete predložiť aj v škole),
  • platbu za stravu a bytné uhrádzajte cez internet banking (platí aj pre žiakov dochádzajúcich, ktorí majú obed v školskej jedálni) Používajte čísla účtov, ktoré sú uvedené na tejto stránke. V hotovosti sa uhrádzať platby nedajú,
  • je potrebné priniesť si len také množstvo osobných vecí, ktoré nevyhnutne potrebujete pre svoj pobyt v Školskom internáte,
  • ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou.

Opatrenia pre ubytovaných žiakov v Školskom internáte TU 

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia Covid-19 a mimoriadnej situácie  TU

GDPR