OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Adresa ŠI /školský internát/

Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva

Kolpašská 1586 / 9

Banská Štiavnica  969 56

 

zástupca riaditeľa pre Školský internát: 0911 066 998

sekretariát Školský internát: 0911 022 698

ekonomický úsek (platby bytné, strava - žiaci) t.č. 0911 066 991

vedúca školskej jedálne: 0911 066 989 

vrátnica Školský internát: 0911 066 986

e-mail: dmbs@sosbs.sk

facebook: