Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Covid 19 - Aktuálne opatrenia v Školskom internáte

Na základe rozhodnutia UKŠ stredné školy od pondelka (12.10.) prejdú na dištančnú formu vzdelávania. 

Pre osobné veci žiakov si môžte prísť dnes (11.10.) do 21,00 hod.,

alebo v pondelok 12.10., utorok 13.10., stredu 14.10. v čase od 8,00hod. do 13,00 hod.

Strava bude všetkým žiakom vyhlásená od pondelka vedúcou jedálne hromadne.

O platbách za ubytovanie Vás budeme informovať na webovej stránke internátu a prostredníctvom skupinových vychovávateľov, hneď ako budeme mať dostatok informácií o ďaľšom priebehu  školského roka.

Sledujte našu stránku v prípade akýchkoľvek nových informácii Vás  budeme informovať.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky pre nástup žiaka do Školského internátu

Vstup do budovy Školského internátu je povolený len žiakom, nie do prevádzajúcim osobám.

Do Školského internátu si v deň nástupu prineste  aj /platí pre všetkých žiakov ubytovaných v ŠI/:

  • dezinfekčný prostriedok pre vlastnú potrebu,
  • rúška, 
  • podpísané vyhlásenie tu. Ak žiak bude neprítomný v školskom internáte tri po sebe nasledujúce dni - musí priniesť toto vyhlásenie opakovane.
  • podpísaný zdravotný dotazník tu
  • podpísanú prihlášku na stravovanie tu
  • primerané množstvo osobných vecí, ktoré dokážete bez problémov v prípade potreby odniesť,
  • riaďte sa pokynmi tu, tu
  • platbu za stravu a bytné uhrádzať cez internet banking. Používajte čísla účtov, ktoré sú uvedené na tejto stránke. V hotovosti sa uhrádzať platby nedajú,
  • povinnosť oboznámiť sa so Školským poriadkom Školského internátu platí pre všetkých ubytovaných, zákoných zástupcov ubytovaných žiakov, zamestnancov ŠI.

Opatrenia pre ubytovaných žiakov v Školskom internáte TU  

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia  - aktualizovaný 26.10.2020 vydané MŠVVaŠ SR

Manuál opatrení pre školy a školskej zariadenia  - aktualizovaný 26.08.2020 vydané MŠVVaŠ SR

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v SOŠ služieb a lesníctva  - vydané riaditeľstvom SOŠ služieb a lesníctva

Poďakovanie zamestnancom   - prednosta OU Banská Bystrica

 

 

TOPlist