OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

V súlade so Školským semafórom bude Školský internát v prevádzke pre ubytovaných žiakov v režime OTP. Každú nedeľu a iný príchodový deň

sa žiaci musia preukázať:

  • plne zaočkovaní žiaci platným potvrdením ako je COVID PAS, GREEN PAS,
  • potvrdením o prekonaní COVID-19 (nie staršie ako 180 dní od prekonania ochorenia),
  • testovaní žiaci platným PCR(72 hod.), platným AG testom (48 hod.) Pokiaľ žiak nemá test z MOMky môže sa preukázať samotestom, ktorý músí vykonať vo vestibule ŠI pod dozorom službukonajúceho vychovávateľa. Samotest si žiak prinesie sám, neposkytujeme ho.

Bez týchto náležitostí nebude umožnené ubytovanie v Školskom internáte.

Vstup do budovy Školského internátu je povolený len žiakom, nie doprevádzajúcim osobám.

Do Školského internátu si prineste:

  • dezinfekčný prostriedok pre vlastnú potrebu,
  • rúška, 
  • podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU, podľa pravidiel pre školy, školské zariadenia od 26.11.2021. Pri prerušení dochádzky na viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) sa tlačivo predkladá opakovane (nezabudnite, že rovnaké tlačivo potrebujete predložiť aj v škole),
  • odporúčané (nie povinné) oznámenie o výnimke z karantény TU(nezabudnite, že rovnaké tlačivo potrebujete predložiť aj v škole),
  • platbu za stravu a bytné uhrádzajte cez internet banking (platí aj pre žiakov dochádzajúcich, ktorí majú obed v školskej jedálni) Používajte čísla účtov, ktoré sú uvedené na tejto stránke. V hotovosti sa uhrádzať platby nedajú,
  • žiadame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí nezaplatili ubytovanie za mesiac december, aby platbu uhradili najneskôr do 03. 12. 2021. Všetky platby po tomto termíne, budú vrátené odosielateľovi.  Ďalšie platby uskutočňovali v mesiaci január 2022 za mesiace január a február v sume 54 €, 
  • je potrebné priniesť si len také množstvo osobných vecí, ktoré nevyhnutne potrebujete pre svoj pobyt v Školskom internáte,

Opatrenia pre ubytovaných žiakov v Školskom internáte TU  

Covid automatškolský semafor, prehľad opatrení, príznaky ochorenia TU

GDPR