OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva a školského internátu

PhDr. Viera Gregáňová

 

Zástupca riaditeľa pre školský internát 

Mgr. Milena Sentineková              t.č. 0911066998  dmbs@sosbs.sk

 
 
Vychovávatelia

Mgr. Heilerová Janka                     t.č. 0911022446   jankaheilerova@gmail.com

Bc.   Hričovec Juraj                        t.č. 0911022401   juraj.hričovec@sosbs.sk

p.     Hamaliar Igor                         t.č. 0911022450   hamo1@centrum.sk

Mgr. Horváth Dušan                       t.č. 0903452452  dusan.horvath@sosbs.sk

Mgr. Ivanová Alžbeta                      t.č. 0905876502  betka.ivanova@sosbs.sk 

Mgr. Vančová Božena                    t.č. 0911022697   bozena.vancova@sosbs.sk

Mgr. Kováčová Katarína                 MD

Mgr. Kováč Martin                          t.č. 0911022430   martin.kovac@sosbs.sk

Bc.  Kubišová Iveta                         t.č. 0907157169   ivetamlynkova@gmail.com

Mgr. Lovásová Renata                    t.č. 0907880936   renata.lovasova@sosbs.sk

Mgr. Ľuptáková Dagmar                  t.č. 0911022436   dagmar.luptakova@sosbs.sk 

Mgr. Possegga Anna                       t.č. 0904190424   anna.possegga@sosbs.sk           

Ing. Vandáková Katarína                 t.č. 0911022443, 0911229328  katarina.vandakova@sosbs.sk

 

Nepedagogickí zamestanci

Barbora Trusková                           t.č. 0911022698

Ekonomický úsek (platby bytné, strava - žiaci)

Benčajová Zdenka                         t.č. 0911066991

Vedúca jedálne

Bačíková Andrea                            t.č. 0911022562   andrea.bacikova@sosbs.sk

Vrátnica                                          t.č. 0911066986 

 

Luptáková Miroslava, Šušková Veronika, Jaďudová Miriam, Petrželová Júlia - MD, Čierna Alena, Glézlová Marcela, Jusková Zdenka, Brzíková Henrieta, Mitruová Zuzana,Leštianska Mária, Paleníková Viera, Foltánová Veronika, Waisová Helena.

Cibulová Lýdia, Murínová Slávka, Ivaničová Anna, Ošustová Andrea, Miller Ladislav.

Ivaničová Jana, Košarníková Eva, Mgr. Vančo Peter, Chovan Marián.