OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva a školského internátu

PhDr. Viera Gregáňová

 

Zástupca riaditeľa pre školský internát 

Mgr. Milena Sentineková              t.č. 0911066998  dmbs@sosbs.sk

 
 
Vychovávatelia

Mgr. Heilerová Janka                     t.č. 0911022446   jankaheilerova@gmail.com

Bc. Hričovec Juraj                          t.č. 0911022401   juhri14@gmail.com

Hamaliar Igor                                  t.č. 0911022450   hamo1@centrum.sk

Mgr. Horváth Dušan                        t.č. 0903452452  dusanhorvath68@gmail.com

Mgr. Ivanová Alžbeta                      t.č. 0911022437,  0905876502   ivanova.alzbetka21@gmail.com

Mgr. Javorská Božena                    t.č. 0911022697   boska.javorska@gmail.com

Mgr. Kováčová Katarína                 t.č. 0908190312

Mgr. Kováč Martin                          t.č. 0911022430   martin.kovac.bb@gmail.com

Bc. Kubišová Iveta                          t.č. 0907157169   ivetamlynkova@gmail.com

Mgr. Lovásová Renata                    t.č. 0907880936   lovasova.renata@gmail.com

Mgr. Ľuptáková Dagmar                  t.č. 0911022436   dagmar.luptakova211@gmail.com                  

Mgr. Točeková Viera                        t.č. 0911022435   ekula@orangemail.sk

Ing. Vandáková Katarína                 t.č. 0911022443, 0911229328   vandacik@centrum.sk

Mgr. Possegga Anna                       t.č. 0904190424   vych.mgr.possegga@centrum.sk

 

Nepedagogickí zamestanci

Barbora Trusková                           t.č. 0911022698

Ekonomický úsek (platby bytné, strava - žiaci)

Benčajová Zdenka                         t.č. 0911066991

Vedúca jedálne

Palovičová Mária                            t.č. 0911066989   maria.palovicova@sosbs.sk

Vrátnica                                          t.č. 0911066986 

 

Luptáková Miroslava, Šušková Veronika, Jaďudová Miriam, Petrželová Júlia, Čierna Alena, Glézlová Marcela, Jusková Zdenka, Brzíková Henrieta, Mitruová Zuzana,Leštianska Mária, Paleníková Viera,

Cibulová Lýdia, Murínová Slávka, Ivaničová Anna, Ošustová Andrea, Miller Ladislav.

Ivaničová Jana, Košarníková Eva, Mgr. Vančo Peter, Chovan Marián.